torsdag 25 juni 2015

Palestinakonflikten


Konflikten i mellanöstern


Arab lärarnas förening:

"Vi lär att Palestina - från norr till söder,

från [Jordan] floden

till [Medel] Sea -

är islamisk palestinsk "Officiell palestinska myndighetens TV utbildar regelbundet barn att se förstörelsen av Israel som ett mål och PA ledare ofta förekommer hela Israel som en del av "Palestina", "ockuperad mark" som kommer att vara "befriade" eller "återvände till" palestinierna. Denna världsbild utgör en grundsats av palestinsk utbildning och ideologi, vilket framgår av Palestinian Media Watch i år. Nu, ordförande i Jerusalem lärarförbundet, Issa Salman , har sagt att detta är också den pedagogiska budskapet i arab skolor i Jerusalem.

På tal om PA TV, sa läraren:
I våra skolor, lär vi vad vår religion och samvete dikterar: Att Jerusalem är arabiska och att Palestina - från norr till söder, från [Jordan] floden till [Medel] Sea - är islamisk palestinsk-arabiska, och kommer att förbli så i Trots den förbannade ockupanten. "
[Europeiska unionens officiella PA TV, 15 november, 2014]

Lärarens argument att islam "dikterar" att "Palestina" är islamiska och att den innehåller alla israeliska mark, följer ett uttalande av Mahmoud Abbas rådgivare i religiösa frågor, Mahmoud Al-Habbash, som nyligen förbjudet att acceptera Israels existens i namn av Islam:
"Al-Habbash betonade att enligt islamisk sharia lagstiftningen, är hela landet Palestina waqf (dvs en omistlig religiös begåvning i islamisk lag) och är välsignad mark, och att det är förbjudet att sälja, skänka ägande eller underlätta ockupation av även en millimeter av den. "
Al-Hayat Al-Jadida , 22 oktober 2014]

Nyligen har PA ledare använt termen Ribat - religiös konflikt / krig för att försvara eller återerövra mark som definierats som islamiska - oftare när man hänvisar till konflikten med Israel och i synnerhet på den pågåendekonflikten i Jerusalem .

Offentliga arabiska skolor i Jerusalem är under överinseende av Utbildningsförvaltningen i Jerusalem, som är en del av Jerusalem kommun och övervakas av den israeliska undervisningsministeriet.

I oktober, PA TV lärde barn att hela Israel, inklusive Haifa, Jaffa och Acre, är "ockuperade Palestina" som är avsett att "återvända" till palestinierna, vilket innebär att Israel skulle upphöra att existera .


"Haifa, Jaffa, Acre (dvs israeliska städer). Detta är våra ockuperade mark, 1948 landar som Israel ockuperade 1948 ... Allah vill, de kommer tillbaka till oss en dag och kommer inte att vara under härska av ockupationen . " 
[Europeiska unionens officiella PA TV, 4 oktober, 2014]

Medlem Fatah centralkommitté Tawfiq Tirawi har öppet förklarat att " den tvåstatslösning är över ", och förespråkade att palestinierna måste" gå tillbaka till möjligheten att en Palestina från [Jordan] floden till [Medel] Sea "-en fras han har använt mer än en gång .

Jibril Rajoub har liknande hävdade att området "från floden till havet" är " alla ockuperade . "

Låtar på PA TV förvränga israeliska städer som "palestinska" och mångakartor används av PA - i skolböcker, i minister kontor, på logotyper osv - som Märk PA områdena och hela Israel tillsammans som en enhet som kallas "Palestina. "

Privata palestinska organisationer avvisar också Israels rätt att existera.Således, ordförande i det EU-finansierade palestinska advokatsamfund , Hussein Shabaneh, förespråkade en "Palestina från floden till havet."


För att skapa vilja bland befolkningen att konfrontera Israel våldsamt, PA presenterarShahada - Död för Allah - som en religiös islamisk skyldighet. Denna indoktrinering började strax efter starten av PA terrorkampanj (den "intifadan," 2000-2005).
palestinierna säger att Allah önskar dem alla - män, kvinnor och barn - att söka döden som martyrer, och att det är en privilegium att vara värdig att dö för Allah.En präst varnade även att om de inte sökadöden för Allah sin muslimska tro var bristfällig: Ahmed Abdel Razek, PA Prästman: "Den troende skapades för att känna sin Herre - att följa islam ... att vara en Shahid (Martyr) eller har för avsikt att vara en. Om den troende inte hoppas på Shahada (död för Allah), kommer han att dö en Jahiliya död (utan tro). Vi måste sträva efter Shahada och begär det från Allah. Om vi sanningsenligt be om det, [Gud] kommer att ge oss sina belöningar, även om vi dör i sängen. " 


Fakta
Fakta som Palestinagrupperna i Sverige (PGS) inte vill att du ska känna till • Under årtiondena före staten Israels grundande 1948, var den judiska befolkningen i den blivande staten utsatt för uppvigling, våld och massakrer. Stormuftin av Jerusalem besökte till och med Hitler i Berlin för att främja ett samarbete med Tyskland i dess utrotningspolitik riktad mot judarna.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/muftihit.html

• En palestinsk och en judisk stat kom att tilldelas respektive folk av FN 1947, med stöd av Sverige, i en resolution som antogs den 29 november detta år – inklusive definierade territorier och gränser för de båda staterna.

http://www.knesset.gov.il/holidays/eng/29nov_e.htm

• Judar världen över firade FN:s beslut men förkastades omedelbart av palestinierna och Arabförbundet.

http://www.adl.org/israel-international/israel-middle-east/content/AG/inaccuracy-palestinians-partition-plan.html

• I maj 1948, när britterna frånträdde mandatet, invaderade 5 välorganiserade, nationella arméer – Jordanien, Syrien, Libanon, Egypten och Irak – tillsammans med palestinierna det territorium som av FN tilldelats det judiska folket, med avsikt att erövra det och rensa det på dess judiska befolkning. Mirakulöst vann Israel kriget, som brukar kallas ‘1948 års krig’.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/1948_War.html

• Ett resultat av kriget blev förstås att gränserna inte blev desamma som de vilka presenterats i FN:s resolution. Därefter har det vid upprepade tillfällen visat sig att vare sig direkta eller indirekta förhandlingar kunnat leda till fred eller överenskomna gränser.
• Ett annat resultat av kriget var också att palestinska flyktingar togs emot i de arabiska grannländerna. Fram tills idag behandlas de i dessa länder som flyktingar med avsikten från de arabiska staternas sida att göra flyktingproblemet permanent. Sedan 1948 understödjer det internationella samfundet år efter år dessa flyktingar, vilkas värdländer med undantag av Jordanien vägrar att acceptera dem som medborgare.

• FN har skapat UNWRA som ett särskilt organ för att hantera de palestinska flyktingarna. Arabstaterna å sin sida har gång på gång förhindrat varje lösning på flyktingfrågan och generationer av palestinier har av sina egna bröder förhindrats att leva ett värdigt liv sådant som den övriga befolkningen i deras värdländer

http://www.algemeiner.com/2014/05/21/how-unrwa-perpetuates-the-palestinian-crisis-review/

• Det är heller inte arabstaterna som täcker kostnaderna för detta, utan det internationella samfundet som står för det löpande underhållet av dessa flyktingar,
vilka låses fast i sin flyktingstatus istället för att frågan en gång för alla skulle ges en lösning. Ingen annan stans på jorden förs flyktingstatusen vidare från generation till generation och ingen annan stans bidrar heller donerade medel till att snarare öka än minska flyktingproblematiken.

http://www.thetower.org/article/the-real-palestinian-refugee-crisis/

• Som tydligt framgår av ovanstående, är den ‘ockupation’ som började efter kriget 1967 inte orsak till konflikten – den är ett resultat av de försvarskrig som påtvingats Israel. Om Israel också ensidigt och villkorslöst skulle dra sig tillbaka från dessa territorier (vilket bevisats i fallet Gaza), skulle det inte lösa konflikten. Sanningen är att kärnproblematiken i den palestinsk-israeliska konflikten är det ständiga förkastandet av både Israel och judar.

• Vad som började som en territoriell konflikt med religiösa dimensioner är sedan decennier tillbaka en konflikt som domineras av religiös, islamistisk extremism – ett fenomen som blivit sorgligt välbekant över hela världen.

• Israel är den enda demokratin i Mellanöstern och den enda plats där en arabisk minoritet på 20 procent både kan ställa upp och rösta i demokratiska val. Paradoxalt nog är den enda inhemska muslimska och arabiska population i världen som åtnjuter fullständiga demokratiska rättigheter, den som bor i Israel. Det är också anledningen till att man förkastar varje tanke på att bli medborgare i en framtida palestinsk stat.

• Medan man i Israel för fram fred och samexistens i utbildningssystem och media, demoniserar man på den palestinska sidan både israeler och judar och ger finansiellt stöd till terrorister och deras familjer, medan gator och torg döpts efter terrorister med otaliga israeliska civilas blod på sina händer.

http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13263

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=757 http://palwatch.org/STORAGE/special %20reports/4_reports_PA_salaries_to_terrorists_Feb_13_2013.pdf

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=448 http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=455 http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=12915

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=757)

• Medan Israel var engagerat i fredsförhandlingar exploderade bussar var och varannan dag i landets stora städer och ändå lämnade man inte förhandlingsbordet. Israel har aldrig haft några villkor för direkta förhandlingar, medan den palestinska sidan för sin del tillgriper varje ursäkt för att hålla sig borta från förhandlingsbordet.

• Israel håller fast vid tvåstatslösningen , medan palestinierna – också om så vore fallet – är uppdelade mellan uttalade fiender i Gaza and den officiellt fredsorienterade Palestinska Myndigheten i Ramallah. Den palestinske presidenten har inte besökt Gaza på 7 år och har ingen möjlighet att stoppa de terrorhandlingar som från Gaza
riktas mot Israel av Hamas, en internationellt erkänd terroristorganisation.

http://detgodasamhallet.com/2015/06/04/palestinskt-lidande-i-medieskugga-2/

• Eftersom Gaza de facto kontrolleras av terroristorganisationer med Hamas i spetsen och eftersom Mahmoud Abbas – i sin egenskap av palestiniernas president – inte förmår stoppa beskjutningen mot Israel från Gaza, gör han istället sitt bästa för att å enda sidan framstå som en fredsinriktad ledare medan han å andra sidan gör allt för att undvika direkta förhandlingar med Israel. 

Anledningen härtill är helt enkel att under rådande verklighet kan han inte erbjuda Israel det man mest behöver som resultat av förhandlingar – säkerhet och ett slut på terrorismen. Det är också anledningen till att man ofta kan se palestinierna vända sig till internationella aktörer och undvika direkta förhandlingar med Israel för att förlita sig på automatiskt och villkorslöst stöd från det internationella samfundet.

• I internationella fora – till skillnad mot demokratiska stater– finns inga mekanismer för minoritetsskydd. Beslut fattas helt enkelt genom majoritet. Som ett resultat av detta blir den enkla utvägen för palestinierna – för att slippa några åtaganden för fred – att vända sig till det internationella samfundet. På så vis kan man maximalt utnyttja det automatiska stöd man åtnjuter i alla internationella fora, från arabiska och muslimska stater och den ’alliansfria rörelsen’. Här åtnjuter palestinierna automatisk majoritet, medan Israel är ’ ett land’/’en röst’ i internationella organisationer. 

Därför kan palestinierna få garanterad majoritet för vilken resolution man än vill rösta igenom. Allt detta blir särskilt tydligt i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där några av världens mest brutala diktaturer driver en agenda som nästan enbart behandlar påstådda övergrepp av Mellanösterns enda demokrati.

http://www.unwatch.org/site/c.bdKKISNqEmG/b.1359197/k.6748/UN_Israel_


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar